Dimensi Kesalehan Sosial Dalam Tafsir Al IkliL Fi Ma’ani Al Tanzil Karya KH Mis}bah Zain al Mustafa

  • Abd Majid Abror Institut Agama Islam Faqih Asy'ari, Kediri
Keywords: kesalehan, ukhuwah, sosial

Abstract

Kesalehan Individu dimaksud adalah kesalehan yang hanya mementingkan ibadah semata yang berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri, sementara kesalehan sosial dipahami sebagai kesalehan yang menunjukkan pada perilaku orang yang peduli dengan nilai-nilai Islami, yang bersifat sosial. Dimensi Kesalehan Sosial yang dituangkan oleh KH Misbah Zain al Mustafa dalam kitab tafsirnya Al Iklil fi Ma’ani al Tanzil sebagai solusi fenomena ketimpangan sosial dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diaktualisasikan dalam era kekinian, di antaranya : (1) persaudaraan sesama manusia: ukhuwah insaniyatih (2) persaudaraan nasab dan perkawinan: ukuwah nasabiyah shihriyah; (3) persaudaraan suku dan bangsa: ukhuwah sya'biyah wathaniyah; (4) persaudaraan sesama pemeluk agama:ukhuwah diniyah (5) persaudaraan seiman-seagama: ukhuwah imaniyah.

Published
2019-10-08
Section
Articles